Viktoria med grå lucka för bakansluten skorsten, höjd 2060 mm