Madeleine med grå lucka och hörn relief för bakansluten skorsten, höjd 2060 mm