Madeleine med grå lucka och hörn relief för bakansluten skorsten, höjd 2640 mm