Kristina med grå lucka för toppansluten skorsten, höjd 2060