Kristina med förgylld lucka för bakansluten skorsten, höjd 2060