Katarina med förgylld lucka och hörn relief för bakansluten skorsten, höjd 2350 mm