Karl med grå lucka för bakansluten skorsten, höjd 2350 mm