Gustaf med grå lucka för toppansluten skorsten, höjd 2640 mm