Gustaf med grå lucka för toppansluten skorsten, höjd 2060 mm