Gustaf med grå lucka för bakansluten skorsten, höjd 2640 mm