Stödring till övergångsstos vid toppansluten skorsten