Katarina med grå lucka och släta hörn för bakansluten skorsten, höjd 2350 mm