Katarina med grå lucka och hörn relief för toppansluten skorsten, höjd 2350 mm